fbpx

กรณีศึกษาฤทธิ์ต่อการกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศ 2

  • 0

กรณีศึกษาฤทธิ์ต่อการกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศ 2

Category:Uncategorized

กรณีศึกษาฤทธิ์ต่อการกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศ 2

พบว่าการวิจัยในผู้ชาย 22 คน ใช้ถั่งเช่าเป็นอาหารเสริม พบว่าช่วยเพิ่มจำนวนของสเปิร์มในอสุจิได้ 33% และมีผลลดปริมาณของสเปิร์มที่ผิดปกติลง 29% และมีอีกกรณีศึกษาในผู้ป่วยทั้งชายและหญิง 189 คน ที่มีความต้องการทางเพศลดลง พบว่าถั่งเช่าสามารถช่วยทำให้อาการและความต้องการทางเพศสูงขึ้น 66% นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยสนับสนุนว่าการรับประทานถั่งเช่าจะช่วยปกป้องและช่วยให้การทำงานของต่อมหมวกไต ฮอร์โมนจากต่อมไทมัส และจำนวนของสเปิร์มที่สามารถปฏิสนธิได้เพิ่มขึ้น 300 % และช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศของผู้หญิงได้ 86%


Leave a Reply

สาระน่ารู้อื่นๆ